Ώρες λειτουργίας delivery

Όροι χρήσης
 
Αυτός ο διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «Βαρβάρα Σταυροπούλου» με διακριτικό τίτλο DIVA PIZZA, (εφεξής εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής οδός Δράκου, αρ. 13, ΑΦΜ:127475021, ΔΟΥ: ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ, επικοινωνία στο τηλέφωνο: 2109231503, e–mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., υπεύθυνος επιχείρησης Βαρβάρα Σταυροπούλου του Σταύρου.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας μέσω εκμετάλλευσης χώρου εστίασης και της παρούσας ιστοσελίδας και προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά ώστε να προβεί σε επίσκεψη των σελίδων/υπηρεσιών και κάνει χρήση τους μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η εγγραφή χρήστη στον παρόν ιστότοπο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
Πνευματικά Δικαιώματα εταιρείας και τρίτων:
Το περιεχόμενο (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, αρχεία, λογότυπα) και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου ή άλλου (τόπου) που αποτελεί συνέχεια τούτου και δημιουργήθηκε από την εταιρεία, που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν σε αυτό ή άλλο, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας, προστατεύονται δε από τους ελληνικούς, κοινοτικούς (οδηγίες 2000/31/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ ή όποια άλλη εκάστοτε ισχύει) και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση· η ύπαρξη ή η εμφάνισή τους στο δικτυακό τόπο δεν μπορεί να εκληφθεί ως εκχώρηση ή μεταβίβαση τους ή δικαίωμα χρήσης τους. Το ίδιο ισχύει και για τα ονόματα, εικόνες, σήματα, λογότυπα κλπ, τα οποία αποτελούν εμπορικό σήμα της εταιρείας και αποτελούν ιδιοκτησία της.
Συνεπώς, κανένα εκ των ανωτέρω (περιεχόμενο και σήματα) δε δύναται να αποτελέσει αντικείμενο αναπαραγωγής σε οποιαδήποτε μορφή, ή να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, να παρουσιαστεί δημόσια, να μεταφραστεί κ.ο.κ. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης παροχής άδειας της εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου (περιουσιακού και ηθικού) των πνευματικών δικαιωμάτων και σημάτων.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για το περιεχόμενο και υλικό που αναρτούν τρίτοι στον διαδικτυακό μας χώρο. Τούτο σημαίνει ότι η εκ μέρους χρήστη/αποδέκτη των υπηρεσιών μας δημοσίευση έργων του (κειμένων, μουσικών συνθέσεων κλπ) που μπορούν να αποτελέσουν πνευματικό δικαίωμα και ως εκ τούτου πνευματική ιδιοκτησία στους διαδικτυακούς μας τόπους προσδίδει ενέργεια κατοχύρωσής του από το χρονικό σημείο της δημοσίευσης και εντεύθεν. Ο δημιουργός διατηρεί εν συνόλω τα πνευματικά δικαιώματα σε όλο τους το περιεχόμενο, πλην όμως ρητά με το παρόν, την εγγραφή του και τη δημοσίευση παραχωρεί στην εταιρεία την άδεια να τα αναδημοσιεύει και προβάλλει ελεύθερα και χωρίς αντίτιμο, δηλαδή παραχωρεί εκ των προτέρων στην εταιρεία άδεια χρήσης τους.
 Με το παρόν ο χρήστης αποδέκτης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.divapizza.gr δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να προσβάλει με οποιοδήποτε τρόπο πνευματικό δικαίωμα της εταιρείας ή τρίτου που φιλοξενείται σε αυτόν, σε περίπτωση δε που για οποιοδήποτε λόγο παρόλα αυτά παραβιάσει τέτοιο δικαίωμα αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι καμία ευθύνη δεν φέρει η εταιρεία, είτε αστική ή ποινική εξαιτίας της ενέργειάς του.
Περιεχόμενα δικτυακού τόπου από τρίτους και συναφή θέματα: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο και αποτελούν ανακοινώσεις των χρηστών της σελίδας μας προς κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο δεν σημαίνει ότι η εταιρεία έχει ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών τούτων.
 Οι πληροφορίες και τα μηνύματα που θα αποστέλλονται από τους χρήστες θα υπάγονται στον σχετικό έλεγχο των υπευθύνων του δικτυακού τόπου divapizza.gr (administrators) και θα δημοσιεύονται, εκτός εάν θεωρηθούν προσβλητικά ή ακατάλληλα. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να απευθύνεται στην παρούσα ιστοσελίδα για την παροχή οποιασδήποτε ειδικής συμβουλής (νομικής, ιατρικής, τεχνικής φύσης κ.ο.κ.).
 Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα αποκλειστικά για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς και δεν αποτελούν παρακίνηση προς τους χρήστες για την πραγματοποίηση επένδυσης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της και ως εκ τούτου η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν δαπάνες του χρήστη στις οποίες προβαίνει που υπερβαίνουν τους σκοπούς δημιουργίας και τα πλαίσια χρήσης της ιστοσελίδας.
 Τροποποίηση παρόντων όρων. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Προς τούτο θα προβαίνει σε ανακοίνωση των επιθυμούμενων τροποποιήσεων των παρόντων όρων σε ευκρινές, ευκόλως προσβάσιμο χώρο του δικτυακού της τόπου με τίτλο «τροποποίηση όρων χρήσης».
 Ακολούθως θα καλεί τους χρήστες/αποδέκτες των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου να δηλώσουν την πιθανή αντίθεσή τους στην τροποποίηση που προτείνεται εντός ευλόγου χρόνου και σε περίπτωση που τούτη (αντίθεση) δεν εκφραστεί ρητώς, με την πάροδο του χρόνου εναντίωσης που θα έχει θέσει η εταιρεία θα λογίζεται ότι τίθενται σε ισχύ αυτοδικαίως οι όροι όπως τροποποιήθηκαν.
 Σε περίπτωση δε που υπάρξει εναντίωση και ο χρήστης/αποδέκτης εμμένει σε τούτη, τότε ύστερα από σχετική αίτησή του προς την εταιρεία, η οποία (αίτηση) μπορεί εγκύρως να κατατεθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με όποιο άλλο έγγραφο πρόσφορο τρόπο (τηλεομοιοτυπία, εξώδικη δήλωση κλπ) είτε θα προτείνονται νέοι όροι που θα γίνουν αναλόγως αποδεκτοί από την εταιρεία ή θα διαγράφεται ο λογαριασμός του, η εταιρεία δε, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος που θα κοινοποιείται προσηκόντως, θα προβαίνει αυτοδικαίως και αμελλητί σε διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων από τα αρχεία της εταιρείας εφόσον επιθυμεί τούτο ο χρήστης.
 Η εταιρεία ως ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας δύναται να επιφέρει οποτεδήποτε τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στην παρούσα ιστοσελίδα.
Συμβάσεις χρήστη/ μέλους με την εταιρεία: Ο διαδικτυακό τόπος παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη/ μέλος να συνάπτει σύμβαση παραγγελίας των προϊόντων που παρέχουμε στο κατάστημά μας αυτομάτως μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικής παραγγελίας στον οικείο σύνδεσμο της ιστοσελίδας.
 Η συναπτόμενη σύμβαση ομοιάζει με την τηλεφωνική παραγγελία και στην εν λόγω σύμβαση εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις που δεν αντίκεινται στη φύση της ηλεκτρονικής παραγγελίας.
 Έτσι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει ελεύθερα και κατά το δοκούν για ορισμένο ή αόριστο χρόνο ευκαιρίες για τη σύναψη σύμβασης με κάθε τρόπο (παραλαβή από το κατάστημα, τηλεφωνική κλήση, ηλεκτρονική παραγγελία κλπ) είτε συνολικά ή μεμονωμένα. Αναλόγως διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει όλα ή μεμονωμένα κάποια από τα προϊόντα της σε προνομιακές τιμές για το κάθε είδους παραγγελίας. Περαιτέρω η εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμά της να προσθέσει ή αφαιρέσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία της από τον εν λόγω ιστότοπο ή ακόμη και συγκεκριμένο προϊόν.
Στις περιπτώσεις που οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιούνται μεταξύ των χρηστών/μελών και της εταιρείας, η τελευταία είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται προς την απόφαση _________ για τις πωλήσεις από απόσταση, του ν. 3471/2006 και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών.
Ως εκ τούτου, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες της σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή/και των υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς (αν υπάρχουν), δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης, το οποίο αφενός στις πωλήσεις που αφορούν την διαδικτυακή παραγγελία των προϊόντων εστίασης, ένεκα της φύσης της συναλλαγής, της άμεσης εκτέλεσής της και του ότι το πωλούμενο προϊόν προορίζεται για άμεση κατανάλωσης ορίζεται σε τρία (3) λεπτά, αφετέρου δε για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση (πώλησης, παροχής υπηρεσίας, έργου κλπ) που είναι διαθέσιμη τώρα ή θα είναι στο μέλλον, αφορώσα σύμβαση από απόσταση πώλησης προϊόντος ή υπηρεσίας μη άμεσης κατανάλωσης υπόκειται κατά τους γενικώς ισχύοντες κανόνες των συμβάσεων από απόσταση στη γενική ρύθμιση των σχετικών διατάξεων περί δικαιώματος υπαναχώρησης σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
Πληρωμή της παραγγελίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παραγγελίες μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και paypal: Το αντίτιμο της παραγγελίας/ παροχής υπηρεσίας καταβάλλεται με αντικαταβολή, ήτοι με πληρωμή του συνόλου της αξίας του προϊόντος τη στιγμή της παράδοσης.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει / εμπλουτίσει τους τρόπους πληρωμής του παρεχόμενου προϊόντος, ώστε να δοθούν στο χρήστη νέες δυνατότητες εξόφλησης/ αποπληρωμής του αποστελλόμενου προϊόντος, όπως πληρωμή με πιστωτική κάρτα, paypal, δόσεις κ.α.
Για παραγγελίες μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και paypal, η τράπεζα του Χρήστη δεσμεύει το συνολικό ποσό της παραγγελίας. Εάν η παραγγελία στη συνέχεια ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η τράπεζα του Χρήστη δεν θα μεταφέρει το ποσό της παραγγελίας στην Εταιρεία, αλλά θα επιστρέψει το ποσό πίσω στον λογαριασμό του Χρήστη. Αυτό μπορεί να πάρει από 1 έως 3 ημέρες (ανάλογα την τράπεζα). Οι Χρήστες/Μέλη της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι η Εταιρεία και το κατάστημα που έγινε η παραγγελία δεν φέρουν ευθύνη για την καθυστέρηση στην απελευθέρωση των κεφαλαίων πίσω στο λογαριασμό τους.
 Η χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Ο Χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και του paypal λογαριασμού. Σε κάθε περίπτωση αγοράς, ο Αγοραστής θα πρέπει να είναι και ο κάτοχος της κάρτας ή του paypal λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλλαγή.
Χρήση της ιστοσελίδες από τους χρήστες/ μέλη: Οι χρήστες του/των διαδικτυακού (ών) μας τόπου (ων) καλούνται να προβαίνουν σε συνετή και σύννομη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου, απέχοντας από κάθε προσβολή προσωπικών, περιουσιακών και εν γένει παντός είδους δικαιωμάτων της εταιρείας, άλλων χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο. Για το σκοπό της χρηστής και σύννομης χρήσης των υπηρεσιών της, ρητά συμφωνείται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα είτε αυτοβούλως, είτε ύστερα από αίτηση κάποιου πελάτη της ή όποιου έχει έννομο προς τούτο συμφέρον να προβεί σε διαγραφή/απαγόρευση σχολίου ή διαφήμισης ή υλικού οποιουδήποτε περιεχομένου που (μπορεί να) αποτελεί προσβολή δικαιώματος οποιασδήποτε φύσης της ίδιας ή τρίτου. Περαιτέρω συμφωνείται επίσης ρητά ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οριστικά ή για ορισμένο χρονικό διάστημα χρήστη/αποδέκτη των υπηρεσιών της και του ιστότοπού της, ο οποίος συστηματικά ή εξακολουθητικά και παρά τις σχετικές προς παύση οχλήσεις προσβάλει δικαιώματα τρίτων.
Η πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον σε ενήλικες, με δικαιοπρακτική ικανότητα η οποία κρίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει η ελληνική νομοθεσία, για αποκλειστικά μη εμπορική, προσωπική χρήση (ή για δώρα) και όχι για μεταπώληση ή για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, επιφυλασσομένης – σε αντίθετη περίπτωση – της Εταιρείας του δικαιώματος αποτροπής της συναλλαγής.
Μέσω της ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών.
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.divapizza.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο επισκέπτης/χρήστης/αποδέκτης υπηρεσιών έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, τούτος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου.
 Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων και η εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. H εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Συνοψίζοντας η χρήση των/του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν ή τρίτο, είτε να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας. Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο παρόν ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά (θα) τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά στο σύνολό του, καθόσον τέτοια αρχεία μπορούν να τίθενται για φόρτωση (download) από τους χρήστες- δέκτες υπηρεσιών της εταιρείας και για το σκοπό αυτό συνίσταται στον χρήστη προσοχή και τονίζεται ότι ουδεμία ευθύνη υπέχει η εταιρεία από οποιουδήποτε είδους ζημία υποστεί ο χρήστης από τη φόρτωση και επεξεργασία προϊόντων, αρχείων ή πληροφοριών που δεν έχει θέσει και προσφέρει η ίδια στους χρήστες – αποδέκτες των υπηρεσιών της.
Η εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά αυτών που δεν έχει θέσει ή προσφέρει η ίδια στους χρήστες – αποδέκτες των υπηρεσιών της. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο τελευταίος και σε καμία περίπτωση η εταιρεία.
Τα αμέσως ανωτέρω δεν σημαίνουν ότι έχουμε οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους προβαλλόμενους και είναι διαθέσιμες από το σύστημά μας και έτσι ουδεμία ευθύνη ποινική, αστική ή άλλου είδους έχουμε για το περιεχόμενο που τρίτοι προβάλλουν μέσω της ιστοσελίδας μας ή τυχόν ευθύνη για βλάβες που μπορεί να προκαλέσει αυτό. Μπορεί λοιπόν να βρείτε πληροφορίες από προβαλλόμενο που ενδεχομένως να είναι δυσάρεστες, επιβλαβείς, ανακριβείς, ή παραπλανητικές. Η χρήση κάθε μεταδιδόμενης από την ιστοσελίδα μας πληροφορίας που αφορά τρίτα πρόσωπα γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη και παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις με προσοχή, την κοινή λογική για να κάνετε ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές όταν χρησιμοποιείτε πληροφορίες του δικτυακού μας τόπου. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν επίσης κίνδυνοι να κάνετε συναλλαγή με ανήλικους ή ανθρώπους με παραπλανητικά στοιχεία, ή που δεν νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν τα από αυτούς φερόμενα ως εκπροσωπούμενα νομικά πρόσωπα, των οποίων την ταυτότητα, την ακρίβεια των δηλώσεων και τις προθέσεις με κανένα τρόπο δεν μπορούμε να ελέγξουμε ή να εξασφαλίσουμε.
 
Αυτός ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων και η εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. H εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Συνοψίζοντας η χρήση των/του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν ή τρίτο, είτε να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας.
Λοιποί όροι συναλλαγής διαδικτυακής παραγγελίας (online delivery): Η υπηρεσία διαδικτυακής παραγγελίας (online delivery) διατίθεται στον επισκέπτη/ χρήστη και υπό τους κάτωθι συμπληρωματικούς όρους :
α) Αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαδικτυακής παραγγελίας από το χρήστη/ επισκέπτη θα παραμένει ενεργή στο σύστημα για χρονικό διάστημα τριών (3ων) λεπτών, οπότε ο χρήστης/ επισκέπτης θα δύναται να μεταβάλλει την παραγγελία του ή να υπαναχωρεί κατά τους ορισμούς του υπ’ αριθμ. (4) όρου. Κατόπιν θα εκκινεί η προετοιμασία, παρασκευή και αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας, οπότε δεν θα επιτρέπεται καμία αλλαγή της τελικώς διαμορφωμένης παραγγελίας. Η εταιρεία γνωστοποιεί προς ενημέρωση του κοινού και όχι δεσμευτικά ότι ο μέσος (συνήθης χρόνος αποστολής παραγγελίας ανέρχεται σε 40 λεπτά που εκκινούν από την πάροδο 3 λεπτών από την οριστικοποίηση της παραγγελίας.
β) Η διαδικτυακή παραγγελία θα είναι δυνατή μόνο στις περιοχές που εξυπηρετεί η εταιρεία. Για την ανεύρεση από το χρήστη/ επισκέπτη αν δύναται η εταιρεία να αποστείλει παραγγελία θα αναρτάται πίνακας εξυπηρετούμενων περιοχών στον οικείο σύνδεσμο της ιστοσελίδας.
γ) Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω το όριο της ελάχιστης (χρηματικά) παραγγελίας.
δ) Ο κατάλογος (menu) που παρατίθεται στο διαδίκτυο είναι ταυτόσημος με τον κατάλογο του καταστήματος, με την εξαίρεση τυχόν ειδικών προσφορών που δύναται η εταιρεία να διενεργεί για τους χρήστες/ επισκέπτες της ιστοσελίδας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την τιμολογιακή της πολιτική και να καθορίζει ελεύθερα το ύψος των τιμών που διαθέτει τα προϊόντα της.
Το ποσό που οφείλει ο χρήστης/ επισκέπτης για την εκάστοτε παραγγελία του είναι το τελικό (συνολικό) ποσό (παραγγελίας) που αναφέρεται κατά στο σημείο οριστικοποίησης της παραγγελίας. Σε περίπτωση που οι τιμές των προϊόντων έχουν αυξηθεί και η εταιρεία δεν έχει μεταβάλλει με δική της υπαιτιότητα τις τιμές του ιστοχώρου οφείλει να αναλάβει το επιπλέον κόστος η ίδια και ο χρήστης/ επισκέπτης δεν ευθύνεται για την αμέλειά της.
ε) Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει το αντίτιμο της παραγγελίας εάν δεν λάβει κατά τη στιγμή της παράδοσης το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο).
στ) όταν ο χρήστης/ επισκέπτης διενεργεί κράτηση στο χώρο του καταστήματος στον οικείο σύνδεσμο του ιστοτόπου αποστέλλει σχετικό αίτημα στην εταιρεία. Η κράτηση επιβεβαιώνεται και θεωρείται ισχυρή μόνο κατόπιν προσήκουσας επικοινωνίας (τηλεφωνικής, τηλεομοιοτυπίας, αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ) εξουσιοδοτημένου προστηθέντα/ βοηθού εκπλήρωσης της εταιρείας με τον χρήστη/ επισκέπτη.

Σε περίπτωση που στην παραγγελία δηλωθεί τηλέφωνο που δεν είναι Ελληνικό και δεν επακολουθήσει τηλεφωνική επιβεβαίωση της παραγγελίας, η παραγγελία απορρίπτεται.


Τελικές διατάξεις: Η επίσκεψη του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων παροχής Υπηρεσιών, όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες θέσεις του δικτυακού τόπου.
 Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Δωσιδικία, εφαρμοστέο δίκαιο: Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από την ερμηνεία, την εμφάνιση και τη χρήση εν γένει αυτής της ιστοσελίδας, αρμόδια αποκλειστικά είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.