€7.45

€5.90

€10.90
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€6.95
Οδηγίες / Special Instructions:

* Pasta:
€9.45

€9.45

€9.45

€7.45

€7.60
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€9.40

€7.60

€9.10
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€9.40
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€10.90
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€10.90
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€9.90
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€10.90
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€10.90
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Έξτρα:


€12.95

€11.65

€9.95

€9.95

€9.95

€1.80

€1.80

€1.80

€2.20

€1.30

€1.30

€1.30

€1.30

€1.30

€1.30

€2.80

€2.80

€1.60

€1.00

€0.50

€5.95

€6.95

€4.55

€4.75
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Salad size:

Έξτρα:

Οδηγίες / Special Instructions:

€5.95

€7.45
Οδηγίες / Special Instructions:

Οδηγίες / Special Instructions:

* Pasta:
* Pasta:
€7.45

€6.90
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€10.90
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Έξτρα:


€15.90

€11.70

€17.90

€0.55

€4.75
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Salad size:

Έξτρα:

Οδηγίες / Special Instructions:

€5.95

€6.95

€5.95

€6.95

€7.45

€7.60
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€9.95

€11.95

€4.70

€11.90

€4.35

€4.95
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Salad size:

€5.95

€6.95

€5.95

€6.95

€8.85

€9.40
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€10.90
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€9.95
* meat options:

€4.50

€15.90

€18.90

€6.35
Οδηγίες / Special Instructions:

* Pasta:
€5.95

€6.95

€6.35

€8.85

€9.40
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€10.90
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€2.90

€7.90

€16.50

€6.45

€4.15
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Salad size:

€6.35

€6.95

€8.85

€9.40
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€10.90
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€8.95

€3.50

€7.90

€4.15
ΜΕΓΕΘΟΣ - Salad size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€5.45

€6.95

€9.45

€9.40
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€10.90
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€9.75

€3.50

€5.45

€3.85
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Salad size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€6.95

€9.40
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€10.90
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€8.55

€3.50

€4.95

€3.85
ΜΕΓΕΘΟΣ - Salad size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€6.95
Οδηγίες / Special Instructions:

* Pasta:
€8.95

€9.40
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€10.90
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€3.85
ΜΕΓΕΘΟΣ - Salad size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€9.45

€9.40
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€9.25

€6.45

€5.35
Οδηγίες / Special Instructions:

€9.40
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€10.90
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€8.95
Οδηγίες / Special Instructions:

€5.25

€2.95
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Salad size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€9.85

€9.85

€9.40
* ΜΕΓΕΘΟΣ - Size:

Οδηγίες / Special Instructions:

€9.15
Οδηγίες / Special Instructions:

€3.55

€9.85

€9.15
Οδηγίες / Special Instructions:

€4.75

€9.85

€7.95
Οδηγίες / Special Instructions:

€8.85
Οδηγίες / Special Instructions:

€8.65
Οδηγίες / Special Instructions:

€7.65
Οδηγίες / Special Instructions:

€7.95

€12.95

Consumption of alcoholic beverages is permitted to persons over the age of 17. Prices are subjected to mandatory inspection and include: 24% VAT, 0,50% municipal tax, and waiter commission. The shop is obliged to keep pre-printing forms at a special position next to exit door for the submission of any complaints. The consumer is obliged to refuse payment if he is not provided with a valid receipt or invoice.

  • Roquefort cheese is blue cheese
  • Feta cheese is Greek
  • Parmesan is Italian grana pantana
  • he ham is of pork shoulder
  • The oil used in salads is virgin olive oil-
  • The oil used to fry potatoes is  corn oil or soybean oil or palm oil
  • The smoked salmon, potatoes, seafood, broccoli, all meat ingredients, chicken and desserts are frozen in order to keep their freshness until served.

If you are allergic to any food or ingredient, please inform us before you order

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok